hry

Bratislava Game Jam sa zúčastnilo 8 tímov z ktorých 7 odovzdalo svoj príspevok. Pozrite si ich hry.

 • Pes mi zožral úlohu

  Noha v Mede: Peter Fačko (dizajn), Jana Malatincová (art), Alexander Palásthy (programovanie)

  „Pes mi zožral úlohu" je point-and-click adventúrou pre tablety, ktorá vtipnou formou učí deti poznávať súvislosti medzi slovom, obrazom a vzťahy medzi objektami reálneho sveta. Hra sa dá využiť na výučbu cudzích jazykov. Hra je založená na jednoduchom princípe dopĺňania obrázkov tam, kde je len text. Ten je na začiatku všade a až jeho postupnom zapĺaňaním sa odkrýva príbeh malého chlapca idúceho do školy.

  itch.io

 • Bliss

  Kódtraktory: Boris Vitázek (game design, programovanie), Amalia Filip (koncept), David Morasz (programovanie), Lukáš Štepanovský (sound design)

  Bliss systém je alternatívny spôsob komunikácie inšpirovaný čínskym obrazovým písmom, ktorý vyvinul Charles K. Bliss. Po skúsenosti z koncentračného tábora ho napadla myšlienka, že sa dá predísť vojnám pokiaľ by si ľudia vždy presne rozumeli. Utopický pôvod tohto jazyka nikdy nebol naplnený, avšak našiel svoje uplatnenie v pomoci pre pohybovo obmedzené deti, ich motorika im nedovolila písať a v niektorých prípadoch rozprávať. V Bliss systéme však našli pomoc pri komunikácii. V našej hre sa snažíme pristúpiť k výučbe tohto jazyku exploratívnym spôsobom. Obsahuje len jeden level, ktorý však demonštruje hlavnú mechaniku - pridávať nové slová do svojho slovníka, ktorým je nakoniec možné odomknúť hádanku na konci levelu.

 • Národní buditeľ

  Cheerful Alligator: Matej Juračka (grafika a programovanie), Juraj Borza (grafika a programovanie)

  Hra Národní buditeľ umiestňuje hráča do obdobia silnej maďarizácie akurát pred rozmachom velikánov slovenského jazyka. Reč slovenskú v historických i fiktívnych župách korigovať treba, momentálne v dvoch herných režimoch. V jednom chýbajú mäkké i a ypsilony, hráč musí v chvíli naznačenej rámčekom stlačiť tlačidlo so správnym písmenom. Druhý režim obsahuje písmo pozbavené diakritiky (ako je v dnešných časoch bežným nešvárom) a tlačidlami reprezentujúcimi diakritické znamienka ho vykoreniť treba.

 • Robot Factory

  Wildcode: Tomáš Bencko (grafika), Štefan Nitkulinec (programovanie)

  Robot Factory je náučná hra určená predovšetkým pre najmladších záujemcov o programovanie. Jej cieľom je naučiť deti komunikovať prostredníctvom jednoduchých povelov a získať tak približnú predstavu o fungovaní programovacích jazykov. Hráč sa v tejto hre dostáva do role programátora s úlohou naučiť mostový žeriav pracovať čo najefektívnejšie. V rámci každej úlohy je potrebné zabezpečiť presun robota cez rôzne výrobné stanoviská až na koncové stanovisko. Hráč sa potýka s rôznymi prekážkami, ktorých riešenie si vyžaduje čoraz väčší dôvtip, plánovanie aj priestorovú orientáciu.

 • Thru Peak

  Satori: Beata Biskupovičová (grafika), Zden Hlinka (programovanie), Laszló Nagy (programovanie)

  Hra je zameraná na výuku anglických slov. Hráč zbiera počas hry predmety, za ktoré dostane slová z anglického príslovia. Na konci každej úrovne je hráč odmenený grafikou, kde je dané príslovie vypísané v správnom poradí. Na vývoj boli použité tieto nástroje: HTML5/JS a HTMLCanvas (2D). Engine bol vyvíjaný priamo na mieste.

 • Wrumble

  Nie je deň Michal Dužek (programovanie), Jozef Malacký (grafika), Juraj Karovič (grafika)

  Hra je zameraná na zlepšovanie slovnej zásoby v rôznych cudzích jazykoch (aktuálne v angličtine, slovenčine, nemčine a španielčine). Z hornej časti obrazovky padajú slová s poprehadzovanými písmenkami, ktoré musí hráč pomocou klávesnice odbúrať tým, že slovo napíše správne skôr, ako sa dostane k hladnej oblude. Každým neuhádnutým slovom obluda rastie a podobne ako napr. v tetrise sa hra končí keď sa príšera dostane až po strop. V prípade, že hráč dané slovo nepozná, môže postupne skúšať písmenká a rozsvietia sa mu znaky, ktoré uhádol. Obtiažnosť rastie podľa hráčových schopností a herná logika je navrhnutá tak, aby tam bola vždy aspoň trochu výzva.

 • Stack that word

  TOFF Games: Katarína Gešková (idea making & copywriting), Adam Belis (grafika), Matej Žilák (programovanie), Michaela Istoková (game art)

  Prototyp hry, ktorá vznikla na Bratislava Game Jam, pomôže hráčovi pripraviť sa na letnú festivalovú sezónu, ale aj na dovolenku. Úlohou je postaviť vežu z obrázkov - zo správnych odpovedí. Na obrazovke vyzýva úvodná otázka, čo je podľa hráča vhodné zbaliť si do kufra na festival. Po kliknutí na jednotlivé slová sa predmety na seba prihadzujú. Zároveň hráč zistí, čo dané slovo v angličtine predstavuje. Hra naučí nie len správne sa zbaliť, ale aj rozšíri slovnú zásobu.

  toffgames.com

Najbližší Bratislava Game Jam bude od 17. 11. do 19. 11. 2016. Stay tuned! Registráciu spúšťame v auguste. Ak o nej chceš vedieť medzi prvými, likuj.
×